NIEUWJAARSWENS 2017


Het jaar 2016 is voorbij.

Het was een jaar waarin Jezus met ons mee ging naar het ziekenhuis en een begrafenis, naar een huwelijk en een verjaardagsfeest, naar een examen en een sollicitatiegesprek.

Waar wij waren, was Hij.

Het was een jaar waarin onze God ons opnieuw wilde zegenen met Zijn Liefde en Licht, met Zijn kracht en ondersteuning, Zijn trouw en nabijheid.

De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen rondgaan over de aarde om hulp te geven aan een ieder die Hem met heel zijn hart is toegewijd. [2 kronieken 16:9]

Het jaar 2017 is gekomen.

Zoals God deed in 2016, zo zal Hij ook weer doen in 2017.

Hij is immers JHWH, de eeuwige, de altijd aanwezige.

Daarom is het onze nieuwjaarswens voor jou dat je Jezus’ liefdevolle omhelzing zult kunnen ontvangen en dat de Heilige Geest je zal grondvesten in de volheid van Liefde van onze hemelse Vader.

Werner & Shirley

Klik hier voor de ‘plaatjesversie’

2e ONDERWIJS REIS ETHIOPIË 


Hierbij wil ik onder jullie aandacht brengen dat ik nog bezig ben met het schrijven van een verslag van mijn 2e onderwijsreis naar Ethiopië. Nog een beetje geduld aub. 

VERSLAG ONDERWIJS REIS ETHIOPIË 


Hier is op mijn blog dan eindelijk eens iets persoonlijk te lezen: een verslag van mijn onderwijs reis naar Ethiopië, in juni 2015. Het was een bijzonder geleidde en gezegende reis.

Wil je weten waarom?

ethiopie vlagKlik dan op deze link en lees mijn verslag.

Veel plezier!

LIEFDESBRIEF VAN VADER


Mijn Geliefde ………………   [vul hier je eigen naam in]

Jij kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles van jou

Ik weet wanneer jij zit en opstaat

Alles wat je doet is voor Mij bekend

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld

Want jij bent naar Mijn evenbeeld gemaakt

In Mij leef je en beweeg je en ben je

Want jij bent uit Mij voortgekomen

Ik kende je al voordat je gevormd werd

Ik koos jou toen Ik de schepping plande

Jij bent geen foutje

Want al jouw dagen staan geschreven in Mijn boek

Ik stelde precies de tijd vast van jouw geboorte en waar je zou leven

Jij bent prachtig gemaakt

Ik weefde jou in je moeders schoot

En bracht jou ter wereld op de dag van je geboorte

Lees verder

IEMAND DIE JE BEGRIJPT


Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest verkopen. Hij schilderde een advertentie op een bord met: 4 puppies te koop en zette dit aan het begin van zijn erf aan de kant. Net toen hij de laatste spijker in het bord sloeg werd hij aan zijn overal getrokken. Hij keek naar beneden in de ogen van een kleine jongen.

“Meneer” zei de jongen, “Ik wil graag één van uw puppies kopen”.

“Nou”, zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, “deze puppies hebben hele goede ouders nodig en kosten aardig wat geld”.

De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzakken, haalde een handvol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. “Ik heb 3 euro en 65 cent. Is dat genoeg om te kijken?” “Zeker”, zei de boer en hij floot een deuntje. “Dolly”, riep hij.

Uit het hondenhok en over het erf rende Dolly naar de boer toe, gevolgd door vier kleine bolletjes wol. De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek. Zijn ogen straalden van verrukking. Terwijl de kleine hondjes naar het hek toe kwamen rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhok.

Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze was zichtbaar kleiner dan de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en op een wat onhandige wijze begon het hondje vooruit naar het hek te hobbelen, terwijl het zijn best deed om de andere hondjes bij te houden.

“Díe wil ik hebben”, zei de kleine jongen meteen, terwijl hij naar het waggelende hondje wees. De boer knielde naast de jongen neer en zei: “Jongen, je wilt dat hondje echt niet. Het zal nooit in staat zijn om te rennen of te spelen zoals de andere hondjes kunnen”.

Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar beneden en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beide zijden van het been van de jongen, die vastgemaakt zaten aan zijn speciaal gemaakte schoen.

De boer aankijkend zei hij: “Weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt”. Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine puppie op. Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de puppie aan de jongen gaf. “Hoeveel kost het?” vroeg de kleine jongen. “Niets, het is gratis”, zei de boer. “Er is geen prijs voor liefde”.

De wereld is vol van mensen die iemand nodig hebben die ze begrijpt.

Voor iedereen is die iemand Jezus

Hij werd mens en werd zo bekend met al onze ellende, angst, verdriet, zonden, schaamte, afwijzing, pijn, teleurstelling, twijfel, eenzaamheid, beperkingen, enz., enz. Hij nam het zelfs allemaal op zich, in zich, en stierf daardoor de gruwelijke dood aan het kruis. Hij kent en begrijpt onze diepste emoties en verlangens. Hij weet daardoor ook exact wat we nodig hebben, wanneer we dat nodig hebben. En hij geeft het op de juiste manier en de juiste tijd. Want Hij houdt van ons, ontzettend veel.

EEN DUIVELSE VERGADERING


Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. Als opening zei hij: “We kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden in hun Bijbel te lezen. Zodra ze Jezus aannemen, verliezen we de macht over hen die we daarvoor hadden en kunnen we ze in principe niet meer weerhouden om een intieme relatie met hun Verlosser te hebben. Dus: laat ze naar de kerk gaan, laat ze hun maaltijden hebben, en laat ze hun activiteiten doen, maar ….. zorg er voor dat ze geen tijd meer hebben om een relatie op te bouwen met Jezus!”

“Dit is wat ik wil dat jullie doen”, zei de duivel. “Leid ze af van hun pogingen om hun Verlosser te bereiken, en houd dat vol.”

“Hoe moeten we dat doen?”, vroeg één van de demonen.

“Houd ze bezig met nutteloze zaken in het leven, en verzin steeds meer dingen om hun gedachten mee te vullen, zodat deze gesloten zijn voor wat echt van belang is”, antwoordde hij.

Lees verder

BERUSTEN OF BIDDEN?


  • Berusten is:

je lot in je handen nemen,

er lang naar kijken,

en dan diep zuchten.

  • Aanvaarden is:

je lot in je handen nemen,

je vingers eromheen vouwen,

en verder gaan.”

HET VERSCHIL


Ik stond op een dag vroeg op, en haastte mij de dag in. Ik moest zóveel dingen doen, dat er geen tijd voor bidden was. De problemen stapelden zich op, elk moeilijker dan de vorige. Waarom helpt God mij niet? vroeg ik mij af.

Hij antwoordde: “Je hebt niets gevraagd”.

Ik wilde vreugde en schoonheid zien, maar de dag werd grijs en saai. Ik vroeg mij af waarom God mij niets liet zien.

Hij zei: “Heb je gezocht dan?”.

Ik probeerde in Gods aanwezigheid te komen, gebruikte alle sleutels die ik had.

God vermaande mij zachtmoedig en zei vol liefde: “Mijn kind, je hebt niet geklopt”.

Vanmorgen stond ik vroeg op en stond ik stil voor ik de dag in ging. Ik moest zóveel dingen doen, dat ik alle tijd voor gebed moest nemen.

DE ZEGENBEDE VAN NUMERI 6


Op basis van de diepere, Hebreeuwse betekenissen van de woorden en termen van de zegenbede, heb ik twee eigen versies gemaakt, een OT-versie en een NT-versie. Zo wordt duidelijker welke zegen God nu eigenlijk aan ons geven wil. Ik hoop dat je hiermee de zegen van God beter zult verstaan en Zijn Liefde voor jou beter zult ontvangen.

De OT-versie:

“JHWH, onze VerbondsGod, zal je voorspoed, voorziening, bekrachtiging en overwinning geven; Hij houdt zijn oog op je om je te beschermen.

JHWH, de Eeuwige, ziet van dichtbij op je neer met ontferming en genegenheid, en geeft je Zijn vriendschap, warmte en liefde.

JHWH, de Aanwezige, heeft speciaal aandacht voor jou, en maakt je heel, harmonieus en vol van innerlijke vrede.”

 

De NT-versie:

Onze Vader zal je voorzien in wat je nodig hebt, en beschermend rondom jou zijn.

Jezus verheugt zich in jou, is zorgzaam bewogen met jou en brengt orde in je leven.

De Heilige Geest ziet naar je om met liefde en goedkeuring, en wil jou compleet vervullen met Zijn heelheid en welzijn.

 

HET GOEDE OF HET BESTE?


Lukas 10:38-42

“Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd echter in beslag genomen door het vele bedienen.  Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’”

Marta is goed bezig. Ze ontvangt haar gasten zoals het gebruikelijk is in de cultuur van die tijd. Ze zorgt voor eten en drinken en een plek om te rusten. Marta is dus goed bezig. Ze is ook druk bezig, want met Jezus komt er een hele groep mannen mee, die allemaal verzorgd willen worden. Maar ze gaat er voor en zorgt dat niemand tekort komt. Marta is duidelijk goed bezig.

Marta, zo staat er, bedient Jezus en de discipelen. Ze ‘diakent’, staat er in het Grieks. Ze is dus goed bezig, want diaconie is een belangrijk werk om te doen. Het was niet alleen zeer belangrijk in haar cultuur (gastvrijheid), maar staat ook hoog op de agenda van veel kerken en gemeenten. Vele kerken willen graag een gastvrije gemeente zijn, mensen van harte welkom heten in hun midden en een ‘warme gemeente’ voor hen zijn. En dat is goed.

Het staat hoog op de agenda van Jezus zelf. Hij maakt zijn discipelen duidelijk dat wie de belangrijkste wil zijn, zijn broeder moeten ‘diakenen’. Zelf is Jezus niet gekomen om ‘gediakent’ te worden, maar om een ‘diaken’ te zijn en Zijn leven te geven tot in de dood. Diakenen, dienen, is dus erg belangrijk en goed.

Kortom, Marta is echt goed bezig. Ze volgt het voorbeeld van Jezus en doet geheel wat van haar verwacht wordt door haar gasten. Toch krijgt ze van Jezus een kleine reprimande, een stukje kritiek op haar goede bezig zijn. Maar waarom is dat? Waarom wordt haar ‘diakonie’, nota bene voor Jezus zelf, niet door Hem erkend? En waarom krijgt Maria, die luie donder die geen vinger uitsteekt om haar zus te helpen, een belonend klopje op haar schouder?

Lees verder