CAMA Studies


Hoi!

Leuk je hier te ontmoeten! Ik zal je uitleggen wat hier is.

content-writerVan 2005 t/m 2006 ben ik werkzaam geweest voor het CAMAgazine, het (nu niet meer bestaande) kwartaalblad van de CAMA gemeenten Nederland. Daarin stonden Bijbelstudies, thema-artikelen, boekrecensies, nieuwsberichten uit de gemeenten, reportages, gedichten, gebeden, interviews, reisverslagen en ingezonden brieven.

Het was een zeer leerzame periode waarin ik vooral groeide in het gebruik van mijn door God gegeven schrijfvaardigheden, want op de brieven en nieuwsberichten na heb ik alles één of meerdere keren mogen schrijven. Ik ervaarde het duidelijk als Gods leiding dat ik hieraan een bijdrage mocht leveren.

Het was daarnaast ook leerzaam wat betreft het dieper leren kennen van de Beweging die de basis vormde van de C&MA en de persoon met wie alles is gestart, A.B. Simpson. Ik mag wel zeggen dat ik een ‘fan’ van hem ben geworden, althans van zijn visie, inzet, grote toewijding en zijn passie voor Jezus. Hij durfde stappen te zetten in vol vertrouwen op Hem, ook al ging dat soms ten koste van vaste zekerheden en de goedkeuring van mensen. Hoe zijn levenservaringen hebben geleid tot het logo wat al ruim 100 jaar gebruikt wordt, kun je lezen op deze pagina.

Onderaan deze pagina heb ik voor jou een aantal verschillende documenten beschikbaar gesteld. Dit zijn, om te beginnen, de studies die ik zelf heb geschreven voor het CAMAgazine. Daaronder volgen (stap voor stap) diverse andere bijdragen over de CAMA:  (de foto van) mijn werkstuk, een ‘C&MA Timeline’, artikelen, studies en (hopelijk) nog meer. Sommigen heb ik zelf geschreven, anderen heb ik eerlijk verzameld (en bewerkt) of zijn aangeleverd door anderen. Indien jij iets hebt wat het gedachtegoed van A.B. Simpson en de CAMA bevordert en een goede aanvulling vormt op wat er hier al staat, dan is dat welkom bij mij.

Ik bid dat er iets voor jou bij zit dat jou tot zegen zal zijn.

Shalom,
Teacher on the Tower


Datum : 3 augustus 2013
Titel   : de Doop
Inhoud : Een Bijbelstudie in twee delen over het belang van de volwassen waterdoop : ‘Doop en Discipelschap’  en ‘Doop en Besnijdenis’. Op enkele details na zijn ze inhoudelijk nog exact zoals ik ze oorspronkelijk heb geschreven.

Datum : 3 augustus 2013
Titel   : Ware Aanbidding
Inhoud : Een Bijbelstudie in twee delen: ‘Ware aanbidding, een leven van rechtvaardigheid’ en  ’Ware aanbidding, een leven door de Geest’. Ook aan deze studies heb ik niets veranderd.

Datum : 3 augustus 2013
Titel   : CAMA Gemeenten, Zegen of Zorg?
Inhoud : een interessant artikel van de oud-directeur van CAMA Nederland, Adriaan Springer. Het is een kort uittreksel van een groter artikel over het ontstaan en de identiteit van de CAMA, met een verbinding naar het heden. Het is geschreven in het kader van het 75-jarig jubileum van CAMA Nederland. In het artikel heb ik een link gemaakt naar de website waar het originele en complete artikel staat. Op die website staan nog veel meer boeiende artikelen.

Datum : 3 augustus 2013

Titel   : de CAMA tijdlijn
Inhoud :  Een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de C&MA (de internationale naam van de CAMA), inclusief het leven van de stichter van de CAMA, A.B. Simpson. 

Datum : 3 augustus 2013
Titel   : Conversion and Santification 
Inhoud : Een Engelstalig artikel van Gordon T. Smith over bekering en heiliging.

Datum : 3 augustus 2013
Titel   : Essay identiteit C&MA en Baptisme
Inhoud : Een pittig en kritisch artikel over de voorgaande en aankomende fusie tussen CAMA en Baptisten gemeenten, geschreven door Rocco Rausch, voorganger in Tilburg.

Datum : 3 augustus 2013
Titel   : Simpson was (g)een baptist!
Inhoud : Mijn eigen reactie op de fusie van CAMA Nederland met de BBN, leidend tot de ABC. Dit artikel stond eerder in het laatste CAMAgazine.

Datum :
Titel   : 
Inhoud :

Datum :
Titel   : 
Inhoud :

Datum :
Titel   :
Inhoud :

Datum :
Titel   : 
Inhoud :

Datum :
Titel   :
Inhoud :