Wat is de CAMA?


Hallo!

Op deze pagina wil ik je graag wat vertellen over de oorsprong van het logo van de CAMA, wat veel zegt over de missie en visie van de CAMA. Het logo is een afspiegeling van zeer belangrijke momenten uit het persoonlijke leven van de stichter, A.B. Simpson. Onderaan deze pagina vind je de link naar mijn verzamelde studies en artikelen hierover, maar vóór je daar heen gaat wil ik het logo (het ‘fourfold gospel’) kort even toelichten.

shaded_colorDit kenmerkende logo bestaat uit vier kernwaarheden die het evangelie weergeven: Jezus Christus is onze Verlosser, onze Heiligmaker, onze Geneesheer en onze komende Koning.
Alle CAMA gemeenten (nationaal en internationaal) kun je herkennen aan dit logo.
Het bestaat uit het kruis, het wasvat (door de priesters gebruikt in de tempel om zich te reinigen), de oliekan en de kroon.

cross-red
Het kruis verwijst naar de waarheid dat mensen zonder Jezus verloren gaan. Jezus is gekomen om voor onze zonden te sterven om ons zo te redden.
Jezus Christus is onze Verlosser.

laver-red
Het wasvat wijst naar de waarheid van reiniging en heiliging, het apart zetten van ons leven voor Jezus en het vol zijn van de Heilige Geest.
Jezus Christus is onze Heiligmaker.

pitcher-red
De oliekan verwijst naar de waarheid van zalving met olie tot genezing voor hen die gebroken zijn naar geest, ziel en/of lichaam.
Jezus Christus is onze Geneesheer

crown-red
De kroon verwijst naar de waarheid dat Jezus terugkomt naar deze wereld om te regeren als koning. Het gaat hier om Zijn lichamelijke terugkeer.
Jezus Christus is onze komende Koning

globe-grey Deze 4 symbolen zijn geplaatst in een wereldbol, dat staat voor onze missie om het goede nieuws van Gods reddende liefde bekend te maken aan alle volken en elke generatie op de gehele wereld.

“Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld worden verkondigd als een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” Matt 24:14\

Living the call together

Deze door mij geschreven Studies en artikelen geven dus inzicht in het leven van A.B. Simpson en hoe die geleid hebben tot dit specifieke logo.

Voel je vrij om ze te downloaden en gebruiken. Ik heb ze immers hier neergezet om anderen hiermee tot zegen te zijn. Indien het jou geholpen heeft of als je ze ergens voor gebruikt hebt, dan hoor ik dat graag van je (via Contact).

Shalom!