De Opname: Feit of Fictie?


Shalom!

Dat is dus de grote vraag wat betreft de Opname van de Gemeente: is het een fictief verhaal of een toekomstig feit? Moeten wij het verwerpen als een valse leer of mogen wij er verlangend naar uitzien?

Om deze vragen verantwoord te kunnen beantwoorden is het nodig om het Bijbelse Woord hierover te laten spreken en de wortels van de leer goed te bestuderen.

Mijn studie hierover (die je hier <binnenkort> kunt bekijken en downloaden) behandelt o.a. de volgende thema’s:

  • De Oorsprong & Ontwikkeling van de leer
  • De Theologische Termen
  • De Bijbelteksten en Argumenten
  • De 70 Jaarweken van Daniël
  • De Immanentie van de Wederkomst
  • Het boek Openbaring en de Grote Verdrukking

Ik ben mij er terdege van bewust dat er al veel over is geschreven en gediscussieerd, maar heb het toch al langere tijd erg op mijn hart om hieraan mijn bijdrage te leveren. Daarbij wil ik niet mijn persoonlijke visie te vuur en te zwaard verkondigen en elke andere verwerpen, maar zo veel mogelijk de feiten presenteren en het Woord laten spreken. Daarna laat ik het initiatief bij jou als de lezer om te beoordelen welke visie het meest Bijbels is.

Ik verzoek je daarom vriendelijk om mijn verhaal met open hart en hoofd te lezen en zelf mijn argumenten te toetsen aan het Woord. Zet a.u.b. tijdelijk even je eigen bril af waarmee je tot nu toe hebt gekeken naar de Bijbel en laat de Bijbelse tekst jouw bril vormen. Daarna hoor ik graag al jouw vragen en opmerkingen.

Shalom!
Teacher on the Tower

Ter notitie:
Ik ben op dit moment nog bezig met het schrijven van deze studie. Zo gauw ik klaar ben, verdwijnt deze notitie en kun je de studie daadwerkelijk downloaden.