Pastorale Studies


Shalom!

Net zoals God mijn wegen heeft geleid op het gebied van het maken van studies (zie Teacher), zo heeft Hij dat ook gedaan wat betreft mijn pastorale activiteiten. Door al mijn activiteiten heen (o.a. gesprekken met klanten bij CLC, tienerwerk, lezen van boeken over geestelijke strijd en bevrijding, preken, de ETH opleiding) leerde ik stapje voor stapje de theorie en praktijk van het (bevrijdings-) pastoraat kennen.

De basis van mijn pastorale activiteiten ligt echter in een vroeger verleden: het overlijden van mijn vader als gevolg van kanker. Ik was 4 dagen 11 jaar oud toen hij overleed. Dit heeft een proces in werking gezet dat zo’n kleine 20 jaar heeft geduurd (meer info in mijn geestelijke biografie) en in zekere zin nooit gestopt is of zal stoppen. Ik heb dit zelf het ‘2 Korinthe 1-principe’ genoemd, maar het staat ook bekend als het principe van “the Wounded Healer’ (de gewonde genezer).

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.” 2 Korinthe 1:3-4

Door het overlijden van mijn vader ben ik in een geestelijk, emotioneel en sociaal dal gekomen. God is mij echter altijd nabij geweest en heeft mij door het dal én uit dat dal geleid. Die periode heeft God gebruikt om mij te bevrijden en te onderwijzen over Zijn genade, Liefde, Trouw, Troost en Bevestiging. De lessen die ik toen heb geleerd, kon ik later – onder Zijn leiding natuurlijk – gebruiken om anderen in vergelijkbare situaties uit hún dal te leiden. Wie zelf in een dal heeft gezeten en er is uitgekomen, is vaak beter in staat om hen die daar nú in zitten te begrijpen, troosten en er uit helpen, dan een theoretische deskundige die persoonlijk onbekend is met dat lijden.

Bevrijdingspastoraat

bevrijde levenOp basis van mijn persoonlijke praktijk van bevrijding, de leiding hierin van de Heilige Geest en het vergelijken van mijn ervaringen en standpunten met die van diverse boeken die dit beschrijven, heb ik een 7 stappen plan opgesteld voor hen die gebonden zijn door demonen (nee, dit is niet die van Neil Anderson of Wilkin van de Kamp). Deze 7 stappen kunnen / moeten bij elke bevrijding van één of meerdere demonen gevolgd worden. Het zijn de basisregels van bevrijding en vormen (steeds) het slotstuk van een pastoraal proces waarin duidelijk is geworden welke demonen er aanwezig zijn en hoe die bij de pastorant in zijn/haar hart zijn binnengekomen / wat hun rechtmatige grond is geweest (bv. een herhaalde zonde of een door anderen veroorzaakte wond).

Voor de duidelijkheid: Deze 7 stappen zijn richtlijnen, geen wet. Gebruik ze onder leiding van de Heilige Geest. Om je te helpen deze richtlijnen te gebruiken heb ik er wat verdere uitleg en een praktijkvoorbeeld aan toegevoegd. Mocht je nog vragen hebben hierover, kun je dat hier kenbaar maken.

Mijn andere Pastorale Studies vind je hieronder (ik hoop er later nog meer te kunnen plaatsen) en zijn voornamelijk bewerkte artikelen van anderen en aantekeningen / opdrachten van mijn opleiding. Ik hoop dat er iets bij zit wat jou verder kan helpen op jouw weg als pastoraal werker, pastorant of gewoon geïnteresseerde gelovige.

Zegen!
Teacher on the Tower


Datum : 10 mei 2013
Titel : Contextueel Pastoraat
Inhoud: Diverse artikelen over het contextuele pastoraat van Nagy. Zeer de moeite waard en verplichte kost voor elke pastoraal werker! Als dit je niets zegt, dan is deze studie voor jou!

Datum : 10 mei 2013
Titel : Geestelijke Gebrokenheid
Inhoud: een bewerkt artikel van Leanne Payne over zonden, bonden, wonden en ‘honden’, en nog diverse andere dingen in het kader van pastoraat en gebed.

Datum : 10 mei 2013
Titel : Grenzen in Genezing
Inhoud: Hoe gaan we om met de ‘dienst der genezing’? Kunnen we genezing claimen of moeten we berusten in het lijden van ziek zijn? Is er nog een andere weg? Een bewerking van een artikel van Dr. Cees van der Kooi i.v.m. mijn opleiding.

Datum : 10 mei 2013
Titel : Pastoraat en Echtscheiding
Inhoud: Een korte studie (= samenvatting van enkele artikelen) over dit onderwerp, i.v.m. mijn opleiding.

Datum : 10 mei 2013
Titel : Pastoraat en Sexualiteit
Inhoud: Een korte studie (= samenvatting van enkele artikelen) over dit onderwerp, i.v.m. mijn opleiding.

Titel : Pastorale Theologie – Aantekeningen
Datum : 10 mei 2013
Inhoud: Een uitgebreid verslag van de lessen van dit vak van de ETH, gegeven door Henk Bakker (bedankt Henk!). Het bevat meerdere thema’s.

Datum : 10 mei 2013
Titel : Workshop Luisterend Bidden
Inhoud: Mijn persoonlijke werkpapier voor de workshop over Luisterend Bidden, gegeven in 2009 in de Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG).