Mijn Preken


Welkom bij mijn preken!

Het blijft bijzonder om te zien dat God mij, een verlegen, teruggetrokken, emotioneel beschadigd jongetje met een minderwaardigheidscomplex dat vaak moeilijk uit zijn woorden kwam, geroepen heeft om geregeld op het podium te staan, met de volle aandacht van de hele gemeente op hem gevestigd, om het Woord van God door te geven. God blijft bijzonder in het feit dat Hij juist onbekwame en onzekere mensen wil gebruiken om Zijn eeuwige doelen te bereiken! Het houdt mij afhankelijk van Hem en dat is nu net waar het om draait bij God, want juist zo kan Hij het beste in en door mij werken.

Prediker WernerMijn eerste preek was in 2002, op specifiek verzoek van een oudste. Daar, in de CAMA Gemeente Amstelveen, heb ik de ruimte en feedback gekregen om te leren preken. Vanaf januari 2012, na de afronding van mijn theologische opleiding, heb ik mijzelf beschikbaar gemaakt als prediker in kerken en gemeenten. Ik ervaar het heel duidelijk als mijn roeping van God om dit te doen (zie Teacher). Naast pastoraat en Bijbels onderwijs is de prediking van Gods Woord het belangrijkste onderdeel van de activiteiten dat ik nu mag doen ten dienste van de Gemeente van Christus.

Mijn preken zijn in de regel vrij visueel: ik heb er altijd een PowerPoint presentatie, video en/of een toneelstuk(je) bij. Ook betrek ik graag de gemeente bij mijn preek door hen vragen te stelen en ruimte voor reacties te geven. Dit doe ik heel bewust om twee redenen:

 1. God zelf maakt actief gebruik van verhalen, beelden, illustraties en visioenen om Zijn boodschap voor het volk duidelijk te maken. Zo onderwees Jezus bv. de discipelen en de menigte mensen vaak d.m.v. gelijkenissen (korte verhalen met een boodschap). Hij gebruikte daarbij altijd beelden en concepten die direct aansloten bij de belevingswereld van die mensen. Daardoor was het gemakkelijk om te volgen en gemakkelijk om te onthouden. Verder stelde Hij vaak vragen om de mensen te doen nadenken en/of te betrekken bij Zijn verhalen.
 2. Ik wil graag dat de woorden die ik namens God mag doorgeven ook nu niet alleen gehoord, maar ook begrepen en onthouden worden. Naast het voorbeeld van Jezus is er een kort gezegde dat mij erg aanspreekt: “Vertel het mij, ik zal het vergeten. Laat het mij zien, ik zal het herinneren. Betrek mij er in, ik zal het begrijpen.”. Verder ben ik zelf ook vrij visueel ingesteld.

Sinds mijn aanstelling als voorganger van de CAMA Gemeente in Amstelveen in 2004 heb ik Werner leren kennen als een betrouwbare en Bijbelgetrouwe spreker. Hij spreekt met diepgang en pastorale gevoeligheid. Ik beveel hem graag bij u aan.

Marco Wittenberg

De gemeenten waar ik tot nu toe (minimaal één keer) heb mogen voorgaan zijn:

 • CAMA Gemeente Amstelveen
 • Amsterdam Alliance Yan Chuen Church
 • Leef! Evangelische gemeente Mijdrecht
 • Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG)
 • Evangelische Kring Gemeente = EKV (Alkmaar)
 • Chinese Gemeente ‘Geloof, Hoop & Liefde’ (Den Haag)
 • CAMA Gemeente Boskoop
 • Baptistengemeente ‘De Ark’ (Schagen)
 • ABC ‘De Zuidplas’ (Zevenhuizen)
 • Baptisten Gemeente Alphen Noord
 • Evangelische Gemeente ‘De Verandering’ (Heemskerk)
 • Baptisten Gemeente Haarlem
 • Evangelische Gemeente Parousia Gouda
 • Baptisten Gemeente Katwijk
 • ABC Gemeente Delft

Graag voeg ik binnenkort de naam van uw gemeente toe aan deze rij! :-)

Indien u nog een opening heeft in uw preekrooster (of een plotselinge afmelding hebt) kunt U in mijn agenda kijken of ik beschikbaar ben op uw dag en mij een mail sturen. Ik reageer meestal binnen 12 uur na verzending.

Een deel van de preken die ik sinds 2002 heb geschreven maak ik – preek voor preek – via deze website beschikbaar voor de gehele Gemeente van Christus. Ik moet ze nog wel bewerken (heb geduld met mij), want ik heb ze niet allemaal netjes uitgeschreven en de plaatjes van de PPT moet ik er nog bij plaatsen…..

Voel je vrij om ze naar eigen inzicht te gebruiken. Ik hoop dat ook hier iets bij zit waar je wat aan hebt en jou (en anderen!?) verder helpt in jouw wandel met Jezus. Indien dat zo is, dan hoor ik dat graag van je. Natuurlijk kun je mij hier ook vragen stellen over wat je mij hebt horen preken. Ik sta open voor zowel verdiepende vragen als voor kritische feedback (echte Teachers zijn ook nog steeds Leerlingen ….).

Tot mails,

Shalom,
Teacher on the Tower

Hey Werner!

Ik mag je een bemoediging doorgeven :-) . Peter zit op de huiskring met zeg maar de ‘oudjes’ van onze gemeente en gisteravond hadden ze kringavond. En ze hadden het ook over de dienst van afgelopen zondag. Ze hebben GE-NO-TEN van je preek! ;-) . Vooral dat gedeelte over God’s liefde en dat je het niet aankon omdat het teveel voor je was. Diep onder de indruk waren ze ervan.
Complimenten dus voor jou van onze 70+ers.

Groetjes! Rianne


 

Titel    God is Groter!
Inhoud: Veel mensen hebben een beeld van God, maar klopt dit wel? Komt het echt overeen met de werkelijkheid? Deze preek neemt je mee langs 4 verschillende bergen en 4 verschillende openbaringen van God. Wie en Hoe is God? Wat zegt Hij zelf over wie Hij is?      (Dit was mijn allereerste preek)

Titel    : Een Geestelijke Oogoperatie
Inhoud: Een weekopening in het Verzorgingshuis De Boomberg te Hilversum, over de oogoperatie die Paulus nodig had. Zijn beeld van God en Jezus was aan genezing toe en daarom greep Jezus in op de weg naar Damascus. Ik gebruikte hiervoor, ter illustratie, diverse (zonne)brillen om  het verhaal duidelijk(er) te maken voor de aanwezige ouderen.

Titel    : Woorden hebben Kracht
Inhoud: door de hele Bijbel heen komt het concept van Zegen en Vloek naar voren. Hieruit blijkt de kracht die er ligt in uitgesproken woorden. Wat zijn de voorwaarden en wat zijn de mogelijke effecten? Belangrijker nog is hoe je bevrijd kunt worden van de gevolgen van een vloek op je leven. Deze preekstudie geeft daar een antwoord op.

Titel    : De Zegen
Inhoud: Dits ie een vervolg op de preek ‘Woorden hebben Kracht’ en gaat over de Zegenbede (van Numeri 6:24-27). Deze zegen wordt in zo veel kerken en gemeenten na de dienst uitgesproken, maar wat betekenen die woorden eigenlijk? Verder gaat het kort over de zegen van Genesis 12 (aan Abraham) en wat praktische zaken i.v.m. het zelf zegenen van anderen: wie mag dat doen en hoe doe je dat?   EXTRA: een website artikel over de gevolgen van het zegenen of vervloeken van Israël.  EXTRA: aantekeningen vanuit de StudieBijbel over De Zegen.

Titel    : Gods Zegen
Inhoud: een bewerking van bovenstaande preek over de zegen, met meer focus op de zegenbede: wat betekent het écht en wie mag het ritueel uitspreken aan het einde van de dienst.

Titel    : De Wandel van de Discipel ~ het Nieuwe Verbond
Inhoud: een algemene beschrijving van de wandel van elke discipel van Jezus = het evangelie van Jezus = het Nieuwe verbond dat Jezus heeft ingesteld (en we met elke avondmaalsviering herdenken). Deze preek gebruik ik meestal als eerste in een gemeente waar ik voor het eerst kom, maar is elke keer anders. De basis wordt gevormd door een illustratie dat ik van God ontving. Dit vul ik aan met steeds andere accenten, elementen en persoonlijke getuigenissen, naar wat de Heilige Geest mij geeft. Zo sluit het telkens aan, zo is mijn continue gebed, bij wat de gemeente op dat moment nodig heeft.

Titel    : Wat houdt jou bezig?
Inhoud: deel 1 gaat over iets wat veel christenen erg druk bezig houdt, waar veel over wordt geschreven en wat daardoor zorgt voor veel verwarring: het Teken van het Beest (Openbaring 13:16-17). Deel 2 (en veel belangrijker om te weten) gaat over het Zegel van God (Openbaring 7:1-3). Essentieel is het hebben van de juiste focus op de eindtijd: God beschermt ons en verzekert ons van een geweldige toekomst! We moeten ons dus druk bezig houden met Gods beloften (Openbaring 7:9-17) en onze relatie met Hem.

Titel    : Groeien in Gebed
Inhoud: in deze preek beantwoord ik enkele basisvragen over gebed, zoals: tot wie bidden we? Hoe (met welke houding) en wanneer ‘moeten’ we bidden? Wat verhindert ons om te bidden?

Titel    : Geestelijke Strijd 1  &  Geestelijke Strijd 2
Inhoud: De eerste preek (uit 2004) is een uitgebreide studie over de Geestelijke Strijd, inclusief diverse toneelstukjes. De tweede (uit 2014) is een verkorte en aangepaste studie.

Titel    : Strek je uit naar Jezus
Inhoud: Een preek over het thema van gebed & geloof: wie zich in geloof – biddend – uitstrekt naar Jezus, zal groeien in zijn relatie met Hem en bijzondere dingen meemaken.

Titel    : Gedachten over Gebed ~ 1
Inhoud: de eerste in een serie van preken over Gebed. Zoals je hierboven kunt zien heb ik het daar al eerder over gehad. Ik hoop eerdere preken te verwerken en er een serie van te maken. Deze (eerste) preek gaat over de vraag of er een perfect gebed bestaat en zo ja, hoe die dan is. Nog dieper gaat het over de vraag wat bidden exact is! Klik op de link en je zult het lezen. Reacties en vragen zijn welkom.

Titel    : Gedachten over Gebed ~ 2
Inhoud: deel 2 van de serie  ’Gedachten over Gebed’. Hierin plaats ik de diverse soorten van gebed in het kader van de Christelijke Levenswandel en leg ik uit hoe God onze gebeden wil gebruiken om Zijn plannen te volbrengen. EXTRA: deze bijlage met enkele bemoedigende verhalen over het effect van Gezamenlijk Gebed.

Titel    : Gezegend Zegenen
Inhoud: Een studiepreek over wat zegenen is, een (verbeterde) uitleg van de Zegenbede van Numeri 6 en enkele toepassingen van hoe je een zegen kunt zijn voor je omgeving (door o.a zegenend bidden).

Titel    : De Zegen van Vergeving ~ Psalm 32
Inhoud: De titel zegt eigenlijk al bijna alles. We zijn en worden gezegend als we onze zonden belijden en Gods vergeving ontvangen. Deze psalm is een oproep van David aan het volk om dat te doen, op basis van zijn eigen ervaringen daarmee.

Titel    : God is Groot!
Inhoud: over de Grootheid van God als Schepper en Zijn Grote Liefde voor ons.

Titel    : Gods Grootheid & Liefde
Inhoud: Een variatie op het thema van de Grootheid van God, met de focus nu mede op de Grootheid van Zijn Liefde. Inclusief mijn getuigenis over mijn ontmoeting met die Grote, Liefhebbende God.

Titel    : Sex is Super, Sex is Strijd
Inhoud: Hoe denkt God over Sex(ualiteit)? Is het Geweldig, Geestelijk, on-Geestelijk en/of Gevaarlijk? Welke rol speelt het in hedendaagse (animatie) films, reclame en stripboeken? Wat is de rol van Walt Disney hierin? Wat zijn ‘Subliminal messages’ (Verborgen Boodschappen)? U leest en ontdekt het in deze Preekstudie. Als bijlage een studie over het boek Hooglied.

Titel    : Wat is jouw identiteit?
Inhoud:  Wat is jouw identiteit? Wat bepaalt jouw gedrag, jouw levenshouding,  jouw denken en doen? Hoe kijk jij naar jezelf? Zie jij jezelf als een een uniek geschapen wezen, met een bijzondere roeping? Wat is jouw relatie met God? Is Hij de jou liefhebbende Hemelse Papa of een strenge meester? Kun je Zijn liefde ontvangen of geloof je dat je daar niet goed genoeg, niet waardig voor bent? Deze onderwerpen en meer in deze Preekstudie. !! Zie ook de preek: ‘Woorden hebben kracht’ !!

Titel    : Gods Stem verstaan 
Inhoud: Deel 1 van een serie van 3 preken over het verstaan van Gods Stem. Waarom is het belangrijk? Waarom spreekt God tot ons? Waarin verschilt onze God met de Allah van Mohammed?

Titel    : Gods Stem verstaan ~ 2 
Inhoud: Deel 2 van de serie over het verstaan van Gods Stem. Een overzicht van de manieren waarop God tot ons spreken kan.

Titel    : Gods Stem verstaan ~ 3
Inhoud: Deel 3 van de serie over het verstaan van Gods Woord, maar daarin 2 lijsten: [1] ‘StemVersterkers’ & ‘HoorVerstoorders’ en [2] ‘BoodschapBevestigers’ & ‘OorsprongOnderscheiders’. Met welk oor luister jij?

Titel    : Wonderlijke Verhalen
Inhoud: een korte serie getuigenissen van wat God heeft gedaan, zoals beschreven in de Bijbel, zoals ervaren door het volk Israel en zoals ervaren in mijn eigen leven.

Titel    : Beeld van God 
Inhoud: Iedereen heeft een bepaald beeld van God. Welk beeld heb jij? Het is belangrijk dat jouw beeld correct is, want jouw beeld bepaalt jouw relatie met God en dat is het belangrijkste wat er is. In deze preek heb ik twee series van godsbeelden beschreven, waarbij de tweede een correctie is van de eerste.

Titel    : 
Inhoud: