dienen

HET GOEDE OF HET BESTE?


Lukas 10:38-42

“Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd echter in beslag genomen door het vele bedienen.  Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’”

Marta is goed bezig. Ze ontvangt haar gasten zoals het gebruikelijk is in de cultuur van die tijd. Ze zorgt voor eten en drinken en een plek om te rusten. Marta is dus goed bezig. Ze is ook druk bezig, want met Jezus komt er een hele groep mannen mee, die allemaal verzorgd willen worden. Maar ze gaat er voor en zorgt dat niemand tekort komt. Marta is duidelijk goed bezig.

Marta, zo staat er, bedient Jezus en de discipelen. Ze ‘diakent’, staat er in het Grieks. Ze is dus goed bezig, want diaconie is een belangrijk werk om te doen. Het was niet alleen zeer belangrijk in haar cultuur (gastvrijheid), maar staat ook hoog op de agenda van veel kerken en gemeenten. Vele kerken willen graag een gastvrije gemeente zijn, mensen van harte welkom heten in hun midden en een ‘warme gemeente’ voor hen zijn. En dat is goed.

Het staat hoog op de agenda van Jezus zelf. Hij maakt zijn discipelen duidelijk dat wie de belangrijkste wil zijn, zijn broeder moeten ‘diakenen’. Zelf is Jezus niet gekomen om ‘gediakent’ te worden, maar om een ‘diaken’ te zijn en Zijn leven te geven tot in de dood. Diakenen, dienen, is dus erg belangrijk en goed.

Kortom, Marta is echt goed bezig. Ze volgt het voorbeeld van Jezus en doet geheel wat van haar verwacht wordt door haar gasten. Toch krijgt ze van Jezus een kleine reprimande, een stukje kritiek op haar goede bezig zijn. Maar waarom is dat? Waarom wordt haar ‘diakonie’, nota bene voor Jezus zelf, niet door Hem erkend? En waarom krijgt Maria, die luie donder die geen vinger uitsteekt om haar zus te helpen, een belonend klopje op haar schouder?

Lees verder