Teacher on the Tower


Hallo,

Je zult je misschien wel afvragen waarom ik deze titel heb genomen voor mijn website, Teacher on the Tower. Dat zal ik je hier uitleggen.

God heeft mij geschapen met een studiehoofd en twee onhandige handen. Die zelfde God heeft mij, bij mijn bekering in 1995, eerst de Gave van leraar / onderwijs gegeven. Daarna legde Hij mij op het hart om specifiek de Bijbel te gaan bestuderen, vooral de boeken Openbaring en Romeinen. Later (in 2002) gaf Hij mij ook nog het verlangen om te gaan preken en de overtuiging dat dit ook ‘mijn ding’ zou worden.

In de periode van 1995 tot 2011 gaf Hij mij ook de mogelijkheden om te groeien in het bestuderen van Gods Woord en in het begrijpbaar doorgeven van de lessen uit Gods Woord, via:

  • het werken in een christelijke boekwinkel (CLC Amsterdam).
  • het leiden van (studie)huiskringen en tienergroepen.
  • Het mogen preken in de eigen (en andere) CAMA gemeente(n).
  • Het schrijven van en spelen in toneelstukken met een christelijke boodschap.
  • het volgen van een theologische opleiding (ETS en ETH / GPW).
  • het schrijven van studies en artikelen voor het CAMAgazine.
  • het voeren van pastorale gesprekken waarbij inzicht geven centraal stond.

Ik ontving mijn diploma voor de ETH / GPW opleiding op 6 oktober 2011. Ik ben nu officieel een Bachelor Godsdienst Pastoraal Werker. De vraag was vervolgens: hoe wil Hij gebruiken wat Hij mij gegeven heeft? In het zoeken van Gods wil hierin gaf Hij mij o.a. deze titel mee: Teacher on the Tower.

Deze titel houdt een taak in en is verbonden met de taak van een wachter op de muur / toren (zie Jes 62:6, Jer 6:17, Hab 2:1). Zo’n wachter op de muur van een stad in Israël  moest het volk in die stad waarschuwen als er van buiten af gevaar dreigde (vooral een vijandelijke leger). Ezechiël wordt door God ook tot die taak geroepen, maar hij moet als wachter niet naar buiten kijken, maar naar binnen. Hij moet het volk waarschuwen voor de gevolgen van hun eigen zondige daden (Ez 3:16-21, 33:7-11).

TeacherTower-06Nu ben ik, Werner Knol, geen ‘wachter op de toren’, maar een ‘Leraar (Teacher) op de toren’: door prediking en het schrijven van studies wil ik de gemeente van Jezus Christus onderwijzen over o.a. Gods liefde, grootheid en goedheid, over Zijn Woord en over hoe te wandelen met Jezus. Daarbij hoort ook het wijzen op / waarschuwen voor de dingen in ons leven die Zijn werking in ons leven (kunnen) blokkeren en hinderen (bv. zonden, valse leringen / overtuigingen, demonische werkingen).

Dit beschouw ik dus als mijn roeping voor deze fase in mijn leven en daarom heb ik deze website opgezet. Ik wil jou graag dienen met wat God mij heeft gegeven aan inzichten en ervaringen, opdat jij meer van God en Zijn Woord zult ontvangen en begrijpen, en opdat je meer van Zijn Liefde en Leven zult ervaren.

 [ Meer persoonlijke informatie vind je in mijn Persoonlijke Getuigenis en ‘Genezen door God!’ ]

Met het staan op een toren wil ik mijzelf geenszins plaatsen boven andere mensen. Maar net zoals Jezus een heuvel op ging zodat meer mensen Hem zouden kunnen zien en horen, zo sta ik op een toren (= deze website) om meer mensen in één keer te bereiken.

Deze roeping tot Teacher on the Tower houdt praktisch in dat ik:

  • mijn diverse preken en studies beschikbaar maak voor de Gemeente van Christus, en
  • mijzelf beschikbaar stel als prediker / onderwijzer in gemeenten van Christus.

Er zijn twee Bijbelse principes die op deze website van toepassing zijn en met voorgaande verbonden zijn. Het eerste principe staat vermeld in Matteüs 10:8b.

“Om niet heb je ontvangen, om niet moet je geven.”

Ik ben door God in staat gesteld om mijn tijd en mogelijkheden te investeren in het maken van deze studies en preken. Nu stelt Hij mij in staat om deze stap voor stap aan een groter publiek bekend te maken en ter beschikking te stellen. Ik hoop dat ik iets gemaakt heb dat een zegen voor jou zal zijn. Ik nodig je daarom van harte uit om mijn studies te lezen, te downloaden en vrij te gebruiken op wat voor manier dan ook, zo lang het de Gemeente maar opbouwt.

Het tweede principe staat in Galaten 6:6.

“Laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.” (HSV)

Hier ben ik dus degene die onderwijs geeft en jij (hopelijk) die onderwezen wordt. Aan jou is het dan dus ook om jouw goede dingen te delen met mij. Daarmee wordt – volgens de Studiebijbel – bedoeld: “een financiële of in elk geval een stoffelijke vergoeding in overeenstemming met de arbeid en de tijd die het de ‘catecheet’ kost. Indien de Heilige Geest het op je hart legt om dat te doen, dan ontvang ik dat uit Gods hand  [giro NL 27 INGB 0004267049]. Ik ben in de eerste plaats echter niet op zoek naar jouw euro’s, maar zie vooral uit naar jouw reactie!

Tot mails / ziens,

Shalom!
Teacher on the Tower