Bijbelstudie Website


Shalom en Welkom!

Je bent hier op mijn ‘Studie Website’, een blijvend groeiende website met allerlei Bijbelstudies, preken en artikelen, bedoeld om door jou gelezen en gebruikt te worden = tot zegen te zijn.

Schermafbeelding 2013-05-04 om 14.34.49God heeft mij, Werner Knol, geroepen en de Gave gegeven om een ‘Teacher on the Tower’ te zijn, een Leraar in en voor het Lichaam van Christus. Het is mijn verlangen en roeping om de Gemeente van Christus (waarvan ik hoop dat jij een onderdeel bent) te dienen en op te bouwen met wat ik zelf ontvangen en gemaakt heb wat betreft God en Zijn Woord (zie verder pagina Teacher).

Er staan nu al redelijk wat studies e.d. op die je kunt bekijken en – zo je wilt – downloaden, maar het is de bedoeling dat er elke maand wel weer wat nieuws bijgevoegd wordt. Dit kan bijvoorbeeld een preek zijn, een studie over de eindtijd of iets wat ik heb gemaakt voor mijn theologische opleiding (ETH / GPW).

Oh ja, ik heb ook nog een Blog. Daar vind je allerlei overdenkingen, gedichten, verhaaltjes, gebeden, getuigenissen en wat ik nog meer heb verzameld in de afgelopen jaren. Deze bijdragen passen niet echt onder de noemer van Studie, maar kunnen toch tot opbouw en zegen zijn voor jou als christen (en nog-niet-christen ;-) ). Sommigen heb ik zelf geschreven, maar de meerderheid is door anderen geschreven en door mij bewerkt. Ook hier zal ik minimaal 1 x per maand wel iets nieuws toevoegen.

Alles is vrij om te lezen, downloaden, door te sturen en persoonlijk te gebruiken in bv. een huiskring, jeugdgroep of preek. Zo lang het maar is tot opbouw van de Gemeente en jouw wandel met Jezus.

Er ligt een zekere nadruk op de studies over het boek Openbaring en die over de eindtijd. De reden daarvoor kun je lezen op die pagina’s.

Ik hoop en bid van harte dat je hier iets zal vinden waarvan je zegt: “Dat is wat ik nodig had” of “Ik ben blij dat ik dit gelezen heb!”. Als dat zo is, dan hoor ik dat graag van je.

In Christus verbonden,
Teacher on the Tower

Van Heuven Goedhartlaan 557
1181KV Amstelveen
teacher@teacheronthetower.com
020-4560590
NL20 RABO 0376850515
NL27 INGB 0004267049